BLOG: SCHIZOFRENIE - alibistické odsouzení společnosti

26.10.2017 10:05

Schizofrenii a její pacienty společnost odsuzuje, bojí se ji a vypadá to, že jeden případ stačil k zavedení restrikcí pro vstup do budov.

Schizofrenik si neuvědomuje, že je nemocný, jeho změny v chování pozoruje jeho okolí, které se však stydí něco dělat, protože společnost schizofrenii odsuzuje...přitom v dnešní době je možná kvalitní léčba, se kterou je schizofrenie "držena na uzdě".. Začarovaný kruh...

 

Na druhou stranu chřipku a nemocné s chřipkou společnost neodsuzuje a nebojí se ji.

Nemocní s chřipkou mohu vejít kamkoliv a kýchat a prskat a roznášet své chřipkové viry mezi ostatní.

Narozdíl od schizofreniků, nemocní s chřipkou o sobě moc dobře ví, že jsou nemocní!

Navíc, s diagnózou "chřipka" zemřelo 79 lidí (2011), 57 lidí (2012), 183 lidí (2013), 39 lidí (2014).