BLOG: pan profesor Prymula

16.10.2020 21:29

Nedávno jsem zaslechla v jedné televizi doktora jménem Hnízdil. Ten doktor neustále používal oslovení "plukovník Prymula". Osobně pana profesora neznám, ale farmacie se za komunistů studovala v Hradci Králové. Studovali tady také vojenští medici, ze kterých byli následně vojenští lékaři. Po pádu režimu se mohli z vojny vyplatit a stali se z nich civilní lékaři. Kdyby režim nepadl, dostali rozkaz a mazali pracovat třeba do Čierne nad Tisou.

Vojenští medici - a mezi nimi i medik Prymula - studovali lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Tito medici nejen studovali standardní medicínu, ale také měli své předměty navíc - přece jen, vojenská chirurgie, léčba při zásahu bojovou otravnou látkou - to se jiní medici neučili. Z logiky věci měli všichni vojenští medici během studia šarži - každý vojenský vysokoškolák měl šarži.

Za komunistů zažívali vojenští medici stejnou buzeraci o jaké asi mluvil doktor Hnízdil. Vojenští medici totiž byli a jsou chytří chlapi, za komančů si mohli vybrat studium na vojenské medicíně prostě jen proto, že by se na tu civilní nedostali. "Vojenské gumy" (zakomplexovaných blbů bylo vždy všude nadbytek) je pak stavěly do latě asi tak, jak to bylo všude jinde na vojně za komančů: třeba na ubytovně mohli vojenští medici chodit pouze ve vojenských teplácích nebo ve vojenské uniformě, pokud něco porušili, dostali domácí vězení a každou hodinu se museli hlásit na vrátnici deveťákovi (na vrátnici ubytovny měl službu vojenský medik a "deveťák"): představte si tu buzeraci: je vám 23 let, pátým rokem studujete medicínu a v každou celou hodinu musíte seběhnout několik pater a zahlásit se vojenské gumě, že jste přítomen na pokoji. Protože, přiznejme si: vojáci dnes a za komunistů, to jsou různé světy.

 

To, že pan profesor vystudoval vojenskou medicínu znamená, že zvládl civilní a vojenskou medicínu zároveň. Navíc v podmínkách buzerace komunistickými vojenskými gumami.

Pane doktore Hnízdile, nemluvte o věcech, o kterých nic nevíte. Jako vysokoškolák jste měl vojnu jen jeden rok....vojenští medici ji měli pět let!

Pan profesor Prymula musel nejdříve vystudovat civilní + vojenskou medicínu, pak udělat docenturu, a pak profesuru.

Vy, pane doktore Hnízdile, jste zvládl vystudovat pouze civilní medicínu a dále jste se nedostal - ani děti jste neporodil...

 

Za mě: klobouk dolů, pane profesore - měla jsem tu čest chvíli pobýt jako vedoucí v jedné státní instituci - hrůza: poklidné lenivé zaměstnanecké vody, naprostý bordel a člověčí ubožáctví s kudlou do zad - panu profesorovi hodně zdraví a pevné nervy!